شرکت پویاکار در یازدهمین نمایشگاه صنعت تهران

شرکت پویاکار از صنعتگران محترم دعوت می نماید از غرفه این شرکت (سالن ۶ غرفه ۱۸) در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران که از تاریخ ۱۴- ۱۷ مهرماه ۱۳۹۰ برگزار می شود بازدید بفرمایند.