اخذ نمایندگی فروش ماشینهای فرز ۵ محور همزمان از شرکت کره ای NAMSUN

با توجه به نیازهای روز افزون صنعت کشور، افزایش احتمال همکاری شرکتهای ایرانی با شرکتهای خارجی و ضرورت استفاده هر چه بیشتر از ماشینهای ۵ محور همزمان در صنایع قالبسازی و قطعه سازی مدرن، شرکت پویاکار پس از یک سال همکاری با شرکت کره ای NAMSUN موفق به کسب نمایندگی فروش ماشینهای ۵ محور همزمان […]