حضور پویاکار در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران، ۱۳ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۲، تهران، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی

شرکت پویاکار مقدم بازدید کنندگان از نمایشگاه را در سالن ۳۸B غرفه ۲۴ ، گرامی می دارد.  فرصت های تخفیف‌های ویژه نمایشگاهی را از دست ندهید.